Lue alta millaisia haasteita asiakkaamme ovat kohdanneet, kuinka nämä haasteet on ratkaistu ja millaisia hyötyjä yhteistyö Symetrin kanssa on heille tuonut. Asiakkaamme ovat tehneet valintoja projekteihinsa ja kiinteistöihinsä liittyvän tiedon tallentamisen ja hallinnan sekä 3D-laserskeilaukseen ja mallinnukseen liittyen. Nämä valinnat auttavat yrityksiä jatkossa parempien päätösten tekemiseen ja liiketoiminnan kannattavuuden kasvattamiseen.